INTER-EUREKA

MŠMT vyhlásilo 4. národní výzvu podprogramu INTER-EUREKA.

Program INTER-EUREKA je jedním ze 6 podprogramů programu INTER-EXCELLENCE, který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji pro léta 2016 - 2024. Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi. Uchazečem může být malý, střední nebo velký podnik, dalším účastníkem může být výzkumná organizace.

Více informací Z D E.

Termín podání návrh projektů na fakultní odd. pro vědu a zahraniční styky - pondělí 19.3.2018, včetně vyplněného formuláře žádosti o podpis návrhu projektu.