INTER-EUREKA LTE117 - 2. národní výzva ve výzkumu, vývoji a inovacích

Ministerstvo školství vyhlásilo 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117. Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi pro léta 2016-2024.

Podrobné informace  Z D E.

Termín pro podání návrhů projektů na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF je pondělí 27.3.2017.