GAČR - veřejná výzva na podporu ERC grantů

Grantová agentrura ČR zveřejnila výzvu na podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny projektů "Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu".

ERC je vědecký projekt v oblasti základního výzkumu, v rámci něhož se řešitel připravuje na podání žádosti o grant ERC. Podat žádost o tento grant je řešitel povinen v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení projektu "Podpora ERC žadatelů" nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení tohoto projektu.

Více informací je Z D E.

Návrhy projektů lze podávat průběžně na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF.