Česko-polské fórum 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2018.

Příklady vhodných aktivit:

·       společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí

·       vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference

·       společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů

·       společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ)

·       společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska

·       společné projekty obcí a krajů

·       v roce 2018 uplyne sto let od vzniku Československa i Polské republiky. Společné projekty připomínající toto výročí, a to jak v historických souvislostech, tak i ve vztahu současnosti, je považováno za tématickou prioritu pro projekty uskutečněné v roce 2018. Tato tématická priorita není podmínkou udělení dotace.

Dotace nemůže být použita na:

·       individuální stáže a stipendia

·       jazykové a jiné kursy a školení

·       provozní náklady

·       jakékoliv investiční projekty

·       nákupy techniky

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2018. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, je omezena částkou 250 000 Kč na jednotlivý projekt.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Podrobné informace včetně formulářů pro zpracování projektů Z D E.

Termín předání návrhů projektů včetně interního formuláře žádosti o podpis projektu na odd. pro vědu a zahraniční styky - pondělí 18.9.2017.