Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky VVI za rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podávání návrhů na udělení Ceny ministryně za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017.

Podrobné informace včetně fomuláře ZDE

Termín pro podání návrhů na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF SU je pondělí 18.9.2017.