Rok 2021

Dne 20. 12. 2021 od 13h se koná státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce ve studijním programu:
 

Doktorský studijní program: P1801 Informatika
Studijní obor:
Autonomní systémy

Kandidát:
Mgr. Daniel Valenta
Název disertační práce:Smečkové algoritmy a membárnové multiagentní systémy (Pack algorithms and membrane multiagent systems)
Školitel:
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Oponenti:

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné)
doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)

Odkaz na připojení k průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertační práce bude zveřejněn v nejbližších dnech.