Rok 2020

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Kandidát: Mgr. Alena Nejedlá

Studijní program: P7109 Archeologie

Obor: Archeologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce koná dne 2.12.2020 v 9:30h, Masarykova 343/37, Opava, místnost. č. M5.