K přídělení ISBN je nutné odevzdat přílohy "Žádost o udělení  ISBN" a "Evidenční karta tiskového titulu FPF SU" na Oddělení pro rozvoj a informace (Ing. Silvie Kašná).

Ke stažení: