Adresa pro doručování přihlášky

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova 343/37
746 01 Opava