Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce:

Kandidát: Mgr. Lukáš Hlubek

Studijní program: Archeologie

Studijní obor: Archeologie

Název rigorózní práce: Gotické a renesanční kachle z areálu města Litovle

Oponenti: PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (Ústav archeologie FPF SU, Opava)

                   PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce se s ohledem na vládní nařízení bude konat v náhradním termínu (původní termín 13.10.2020).