Adresa

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova 343/37
746 01 Opava

Lidé

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Bc. Eva Jakubcová
referentka pro vědu

Ing. Radomíra Holešová
referentka pro vědu