Adresa

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova 343/37
746 01 Opava

Lidé

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Bc. Eva Jakubcová
referentka pro vědu

Ing. Pavla Víchová
referentka pro vědu


Dne 29. 10. 2021 bude odd. pro vědu a zahraniční styky uzavřeno z důvodu čerpání řádné dovolené.