Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 17.2.2021 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha, pobočka Brno

Složení komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Členové:

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc)

Prof. dr hab. Paweł Jaworski (Uniwersytet Wrocławski, PL)

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)

-------------------------------------

Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 28.4.2012 na Filozoficko-přírodovědecké fakutě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Kandidát: Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Pracoviště: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SK