Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 17.2.2021 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha, pobočka Brno

-------------------------------------

Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 28.4.2012 na Filozoficko-přírodovědecké fakutě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Kandidát: Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Pracoviště: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SK