Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 2. 11. 2020 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Mgr. Roman Baron, Ph.D.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

Se souhlasem Vědecké rady FPF SU v Opavě byla dne 2. 2. 2021 jmenována habilitační komise v tomto složení:

Předseda:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Členové:

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu, PL)

Prof. dr hab. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński v Krakowie, PL)

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita Brno), posudek

Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersystet Warszawski, PL)

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), posudek

Habilitační komise odsouhlasila dne 29. 4. 2021, aby se novým opontem místo dr hab. Piotra Macieje Majewskiego stal prof. Dr. hab. Artur Patek z Jagellonské univerzity v Krakově v Polsku. Posudek.

Zpráva habilitační komise.

Habilitační přednáška na téma Češi a Poláci (proměny vzájemných obrazů a stereotypů) se konala online na zasedání Vědecké rady FPF SU dne 21. 10. 2021.


______________________________


Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 13. 3. 2020 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Mgr. Aleš Binar, Ph.D.

Pracoviště: Katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany v Brně

Habilitační řízení Mgr. Aleše Binara, Ph.D. v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Se souhlasem Vědecké rady FPF SU v Opavě byla dne 23. 4. 2020 jmenována habilitační komise v tomto složení:

Předseda:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Členové:

Prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita obrany Brno)

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha), od 23. 6. 2021

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (NEWTON College Brno)

Oponenti:

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Brno), posudek

Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersytet Warszawski, PL), posudek

Doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. (Univerzita Obrany Brno), posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační řízení se konalo online na zasedání Vědecké rady FPF SU dne 21. 10. 2021.