Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 2.11.2020 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Mgr. Roman Baron, Ph.D.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu, PL)

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita Brno)

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita Brno)

Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersystet Warszawski, PL)

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

______________________________

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 13.3.2020 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Mgr. Aleš Binar, Ph.D.

Pracoviště: Katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany v Brně

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita obrany v Brně)

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)

Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (NEWTON College Brno)

Oponenti:

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Brno)

Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersytet Warszawski, PL)

Doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. (Univerzita Obrany Brno)

Veřejná přednáška na téma Války a bojová střetnutí ve Slezsku ve 20. století se uskuteční na zasedání VR FPF SU v Opavě online v prostředí MS Teams dne 22. 4. 2021 v 11:30h.

Odkaz na průběh přednášky bude zveřejněn 2 dny před zasedáním VR.

______________________________

Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 5.10.2018 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Pracoviště: Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)

Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Katedra historie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni)

Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. Mgr. Łubomír Batka, Dr. Theol. (Univerzita Komenského Bratislava)

Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Opolski, PL)

Veřejná přednáška na téma Šlechta v českých zemích: Proměny bádání v letech 1990 - 2018 se uskuteční na zasedání VR FPF SU v Opavě online v prostředí MS Teams dne 22. 4. 2021 v 10h. Odkaz na průběh přednášky bude zveřejněn 2 dny před zasedáním VR.

______________________________