Lidé

Tajemník

Ing. Mgr. Josef Svoboda - tajemník

Ivana Židková - sekretářka tajemníka

Úsek kolejí a menz

Eva Gašpieriková

Personální oddělení

Markéta Čuboková

Petra Turčová (tel.kl. 4512)

Mzdové oddělení

Šárka Dastigová

Zuzana Čálková (tel. kl. 4509)

Ekonomický úsek

Alena Procházková

Terezie Kupková

Bc. Lucie Wernerová

Pavlína Boželníková

Ing. Kamila Gřondilová (tel. kl. 4511)

Pokladna

Kamila Skřejpková

Technicko-provozní úsek

Jarolím Skřejpek


Kontakty pracovníků Slezské univerzity

http://kontakty.slu.cz/