Ústav archeologie (do začátku r. 2009 Archeologické oddělení Ústavu historických věd) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě byl založen k 1. 1. 1995, jako v pořadí třetí archeologické univerzitní pracoviště v českých zemích po Praze a Brnu. Formálně toto pracoviště vzniklo především jako organizační zázemí nového bakalářského studijního oboru "Středověká archeologie", otevřeného v akademickém roce 1994/1995. Jeho založení však zároveň podtrhlo svébytnou úlohu Slezska (horního Poodří) v rámci archeologie českých zemí, která odráží specifiku zeměpisnou (tři základní geografické části českých zemí - Čechy, Morava, Slezsko) i obecně historickou a archeologickou (především organické spojení se zbytkem Slezska, dnes polským), zvláště znatelnou v období pravěku a středověku. Ústav archeologie také svým způsobem spojuje vysokoškolskou archeologii Moravy (Brno) a jižního Polska (Kraków, Wrocław). V současné době má Ústav archeologie šest studijních oborů, pět pregraduálních a jeden postgraduální - doktorské studium Archeologie. Působí zde tři interní vyučující na plný úvazek, více než dvě desítky externích vyučujících, t. č. 35 posluchačů post. grad studia 8 posluchačů doktorského studia. Má vlastní knihovnu, vlastní sborník Acta archaeologica Opaviensia, pořádá mezinárodní konference, má intenzivní domácí i zahraniční spolupráci, kromě výuky vyvíjí i rozsáhlou vědeckou činnost.

Aktuality