Výzkumné zaměření ústavu

Výzkumným tématem Ústavu gastronomie, lázeňství a turismu je Průzkum trhu v oblasti cestovního ruchu, v současnosti se zaměřením na gastronomická a ubytovací zařízení s užitím metody Mystery Shopping.

Dále je realizováno výzkumné téma Historické aspekty v gastronomii, lázeňství a turismu se zvláštním zřetelem na regionální specifika gastronomie v moravsko-slezsko-polském příhraničí, a to ve spolupráci s odborníky z dalších ústavů FPF.