Informace pro studenty

Upozornění:

 • UPOZORNĚNÍ pro zájemce o PRACOVNÍ STÁŽ VE SKOTSKU! Dne 28. 2. 2018 proběhnou individuální pohovory se zájemci o pracovní stáž ve Skotsku s panem Georgem Stonem a s ředitelem jednoho z hotelů, ve kterém budou stáže realizovány. Více informací o stážích včetně dotazníku, který je nutné přinést vyplněný k pohovorům, naleznete v souboru umístěném na stránkách ULGATu ve složce Praxe nebo v tištěné podobě na nástěnce vedle sekretariátu. Účast na individuálním pohovoru potvrďte nejpozději do 15. 2. 2018 prostřednictvím e-mailu: jana.stuchlikova@fpf.slu.cz
 • K datu 1. 9. 2017 vydán nový vnitřní předpis: "Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě".
 • Studenti povinni v rámci studia využívat jednotné studentské e-mailové účty (osobní číslo@fpf.slu.cz).
 • Korespondenci včetně dokumentů o praxi zasílejte na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká faktulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava (prosím uvádějte vždy jméno vyučující - komu má být doručeno).
 • Pro osobní předání veškerých dokumentů využívejte podatelnu FPF, umístěnou v přízemí sídla děkanátu na Bezručově nám. 13 v Opavě nebo přímo na sekretariát ÚLGaT - do naší schránky pro vyučující, která je umístěna na Hradecké ul. 17 v 1. patře č. dveří 102.
 • Úřední hodiny sekretariátu: pondělí 8.30 - 10.30; úterý 13.00 - 14.30; středa 8.30 - 10.30; čtvrtek 8.30 - 10.30; - email: irena.wernerova@fpf.slu.cz

 • Úřední hodiny sekretariátu během zkouškového období a prázdnin - jsou omezeny.
 • "Dokumenty k praxi nezasílejte doporučeně! Je tak menší pravděpodobnost včasného doručení, protože musí projít přes několik osob složitou procedurou spisové služby v rámci univerzity."

Změny ve výuce (ÚLGaT):

 • UPOZORNĚNÍ pro zájemce o PRACOVNÍ STÁŽ VE SKOTSKU!
  Dne 28. 2. 2018 proběhnou individuální pohovory se zájemci o pracovní stáž ve Skotsku s panem Georgem Stonem a s ředitelem jednoho z hotelů, ve kterém budou stáže realizovány.
  Více informací o stážích včetně dotazníku, který je nutné přinést vyplněný k pohovorům, naleznete v souboru umístěném na stránkách ULGATu ve složce Praxe nebo v tištěné podobě na nástěnce vedle sekretariátu.
  Účast na individuálním pohovoru potvrďte nejpozději do 15. 2. 2018 ​prostřednictvím e-mailu: jana.stuchlikova@fpf.slu.cz
 •  

Změny ve výuce (KDvRP):

 • UPOZORNĚNÍ pro zájemce o PRACOVNÍ STÁŽ VE SKOTSKU!

  Dne 28. 2. 2018 proběhnou individuální pohovory se zájemci o pracovní stáž ve Skotsku s panem Georgem Stonem a s ředitelem jednoho z hotelů, ve kterém budou stáže realizovány.

  Více informací o stážích včetně dotazníku, který je nutné přinést vyplněný k pohovorům, naleznete v souboru umístěném na stránkách ULGATu ve složce Praxe nebo v tištěné podobě na nástěnce vedle sekretariátu.

  Účast na individuálním pohovoru potvrďte nejpozději do 15. 2. 2018 ​prostřednictvím e-mailu: jana.stuchlikova@fpf.slu.cz