Workshopy v rámci projektu Spolupráce s praxí

V souladu s plánovanými aktivitami projektu byly uspořádány dva workshopy. První se uskutečnil za účelem setkání s provozovateli hotelů a restauračních zařízení dne 19. 10. 2012, druhý workshop konaný dne 24. 10. 2012 byl určen pro jednání se zástupci cestovních kanceláří, agentur, informačních center, regionálních odborů cestovního ruchu v rámci územní správy a samosprávy.

Hlavním cílem obou workshopů bylo zejména analyzovat potřeby potenciálních zaměstnavatelů a stanovit systém požadavků potenciálních zaměstnavatelů pro výkon jednotlivých pracovních pozic. Přítomní zástupci odborně-profesní sféry sdělili své názory a požadavky související se zajištěním odborných praxí studentů i následného systematického přizpůsobování vzdělávací činnosti požadavkům zaměstnavatelů a zajištění patřičného uplatnění absolventů na trhu práce vycházející ze silných a slabých stránek studentů.

Zároveň byl přednesen návrh na vytvoření systému zpětné vazby mezi univerzitou, studenty, resp. absolventy a zaměstnavateli. V neposlední řadě byla navázána a rozšířena spolupráce s potenciálními zaměstnavateli při realizaci mimořádných přednášek, zpracování bakalářských prací, participaci při řešení projektů a organizování kurzů, odborných stáží.

__________________________
Ing. Eva Vavrečková, Ph.D.
vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu