Studentská mobilita - ERASMUS

V rámci studentské mobility je vyhlášeno výběrové řízení pro studenty bakalářského studijního oboru Lázeňství a turismus, a to dne ve středu 19. prosince 2012 v 9 hod. v kanceláři vedoucí ústavu. K výběrovému řízení je třeba předložit:
1. Životopis v českém a anglickém jazyce
2. Motivační dopis v českém a anglickém jazyce
3. Zápisový list A (STAG) s dosavadními výsledky studia

ERASMUS PŘIHLÁŠKA ( MS WORD)

__________________________
Ing. Eva Vavrečková, Ph.D.
vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu