Výběrové řízení na studentské pobyty Erasmus+ pro letní semestr 2017/2018

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studentské pobyty Erasmus+ pro letní semestr 2017/2018.

 

Místo konání: pracovna vedoucí ÚLGaT (kancelář č. 103, Hradecká 17, Opava)

Datum konání: 30. října 2017, 14:00 hod

 

V rámci programu Erasmus+ je možné zúčastnit se studijních pobytů (Canakkale Onsekiz Mart Univerzity, Turecko a Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko) nebo pracovních pobytů.

Pro účast ve výběrovém řízení je třeba zaslat elektronicky (e-mail: dagmar.zorkova@fpf.slu.cz) a v tištěné podobě odevzdat (schránka sekretariátu ÚLGaT) nejpozději do pondělí 30. 10. 2017 do 12:00 hod následující dokumenty:

  • přihlášku k výběrovému řízení,
  • životopis v českém a anglickém jazyce,
  • motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
  • zápisový list A (STAG) s dosavadními výsledky studia.

 

Příloha:

Přihláška na studijní-pracovní pobyt

 

Ing. Dagmar Zorková, koordinátor programu Erasmus