Uskutečnila se první pracovní schůzka týmu projektu "Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři" (reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140)

​Pracovníci Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu zapojení do realizace projektu "Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři" (reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140) se společně s vedoucí pracovní skupiny SU v Opavě - profesorkou Irenou Korbelářovou dne 1.11. 2017 zúčastnili v sídle ÚOP Národního památkového úřadu v Ostravě setkání expertní skupiny k přípravě obsahové náplně projektu, které vedl ředitel odborného pracoviště  NPÚ v Ostravě a garant projektu Mgr. Michal Zezula.

Informace k projektu (PDF).

Podrobnosti na www stránce Ústavu pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy.