Státní závěrečné zkoušky studentů oboru Lázeňství a turismus

V květnu a červnu 2015 se opět uskutečnily státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studijního oboru Lázeňství a turismus. Většina studentů prokázala adekvátní znalosti a úspěšně završila své působení na Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu.

SZZ