Programy Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2017

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila nové ročníky programů pro rok 2017, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol:

Stipendium Husovy nadace

Cílem je umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách.

Stipendium ve výši 80 tis. Kč je určeno pro žadatele do 35 let působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Grant Husovy nadace

Určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Jedná se o podporu pro vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležité z hlediska svého poslání  podporovat svobodné bádání a učení.

Cena IUS et SOCIETAS

(Cena je vyhlašována společně s Fakultou sociálních studií a Právnicku fakultou MU Brno, ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správní soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv)

Cena je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Podrobné informace Z D E.