Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři

Dne 19. 1. 2018 se v Gastrocentru Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě uskutečnila schůzka českých partnerů projektu Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři. Mimo partnerů z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě a ze Slezské univerzity v Opavě se setkání zúčastnili rovněž PhDr. Libuše Ruizová a PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. Předmětem jednání bylo dořešení specifikace replik a koncepce katalogu k výstavě. Součástí setkání byl i výjezd na zámek v Hradci nad Moravicí a prohlídka prostor určených k pořádání výstavy.