Island – země rozmanitá a plná nedotčené přírodní krásy

Další z tematických přednášek tentokrát zaměřená na prezentaci přírodních krás se uskutečnila dne 22. března 2016 v prostorách Gastrocentra Slezské univerzity v Opavě. Docent Plesník svou poutavou přednášku doplnil vlastními fotografiemi a osobními zkušenostmi spojenými s poznáváním této země.