Erasmus - výběrové řízení na zahraniční pobyt

Dne 31. 3. 2015 se uskuteční ve 12:15 v kanceláři CR-C41 výběrové řízení na zahraniční pobyt Erasmus+. Pro účast ve výběrovém řízení je nezbytné předložit nejpozději do pondělí 30. 3. 2015 do 12 hod. tyto dokumenty:

  • přihlášku k zahraničnímu studijnímu pobytu Erasmus,
  • motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
  • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce,
  • zápisový list A (STAG) s dosavadními výsledky studia,
  • přehled absolvované odborné praxe,
  • další relevantní skutečnosti – jazykový certifikát, jiná osvědčení.

K dispozici jsou:

  • 4 místa do Turecka - Canakkale Onsekiz Mart University
  • 1 místo na Slovensko - Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta manažmentu.

Délka pobytu je 5 měsíců - momentálně se zájemci ucházejí o pobyt v zimním semestru akademického roku 2015/16.

 

Prilohy: