Erasmus - výběrové řízení na zahraniční pobyt pro letní semestr - akademický rok 2016/17

 

Kritéria výběru

 

Milí studenti,

pro letní semestr akademického roku 2016/17 je možné se zúčastnit v rámci programu Erasmus zahraničního pobytu:

Canakkale Onsekiz Mart Univerzity, Turecko

Zájemci[1] o zahraniční studijní pobyt absolvují výběrové řízení. Pro účast ve výběrovém řízení je třeba splnit následující podmínky, resp. odevzdat potřebné dokumenty:

  • CV v anglickém jazyce a motivační dopis odevzdat na sekretariát ÚLGaT do 20. 10. 2016

do 10 :00 hod

  • předložit přehled absolvované odborné praxe
  • doložit další relevantní skutečnosti – jazykový certifikát, jiná osvědčení
  • zúčastnit se výběrového řízení, které se uskuteční dne   20. 10. 2016 v 11:00 hod. v pracovně vedoucí ÚLGaT na Hradecké 17, Opava[2] (v případě neúčasti uchazeče bude jeho žádost vyřazena)

 

Ing. Eva Vavrečková, Ph.D.
vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu


[1] Zahraniční studijní pobyt mohou absolvovat pouze studenti řádně vedení v prezenční formě studia.

[2] V případě neúčasti uchazeče ve výběrovém řízení bude jeho žádost vyřazena.

 

Přílohy: