Erasmus - výběrové řízení na zahraniční pobyt – II. kolo

Dne 19. 4. 2016 se uskuteční v 12:00 hod. v kanceláři vedoucího Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu (dveře č. 103) v budově Hradecká 17, Opava výběrové řízení na zahraniční pobyt Erasmus. Pro účast ve výběrovém řízení je nezbytné předložit nejpozději do pondělí 18. 4. 2016 do 12:00 hod. tyto dokumenty:

  • přihlášku k zahraničnímu studijnímu pobytu Erasmus,
  • motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
  • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce,
  • zápisový list A (STAG) s dosavadními výsledky studia,
  • přehled absolvované odborné praxe,
  • další relevantní skutečnosti – jazykový certifikát, jiná osvědčení.

K dispozici jsou:

  • 4 místa do Turecka - Canakkale Onsekiz Mart University
  • 1 místo na Slovensko - Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta manažmentu.

Délka pobytu je 5 měsíců - momentálně se zájemci ucházejí o pobyt v zimním semestru akademického roku 2016/17.