Den otevřených dveří a přednáška pro pracovníky ÚLGATu

V rámci dne otevřených dveří navštívili Ústav lázeňství, gastronomie a turismu zájemci z řad studentů středních škol. Se zajímavostmi studia a s příklady zapojení studentů do praxe v jeho průběhu je seznámil   doc. Plesník - garant oboru Lázeňství a turismus a Ing. Sonnková

Ve stejný den se pro pedagogy rovněž uskutečnil úvodní seminář týkající se problematiky certifikace profesních organizací a spolků v ČR v oblasti cestovního ruchu, který vedl Ing. Schauman - předseda Klastru cestovního ruchu, z. s.

Následovat bude workshop na stejné téma, kterého se zúčastní i  zástupci organizací působících v oblasti cestovního ruchu, např. Euroregionu Praděd, Svazu venkovské turistiky a Destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko a další.

DOD18

 

sauman