O ústavu

Ústav je výzkumným pracovištěm Národního superpočítačového centra IT4Innovations, jehož přístrojová infrastruktura je fyzicky situována v Ostravě. Vznik centra byl umožněn díky projektu OP VaVpI CZ.1.05/1.1.00/02.0070 Centrum excelence IT4Innovations (2011–2015). Vědecká práce centra je rozdělena do osmi výzkumných programů. Náš ústav je zapojen do výzkumného programu č. 6 - Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač.

Co je IT4Innovations

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations pracuje na excelentním vědeckém výzkumu v oblastech high performance computingu a zabudovaných výpočetních systémů, jenž má přínos pro průmysl. Provozujeme nejmodernější technologie a služby v oblasti high performance computingu a zabudovaných systémů a zpřístupňujeme je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu. Projekt společně realizuje pět partnerů: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR.

Superpočítačová infrastruktura

V květnu 2013 byl zprovozněn Anselm, superpočítačový klastr s výpočetním výkonem 80 TFLOP/s. Druhý superpočítač s desetinásobným výkonem bude uveden do provozu v roce 2015, přičemž by se v té době měl zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Jeho výpočetní výkon se bude pohybovat kolem 1 PFLOP/s, kapacita úložišť v řádu PB (petabyte).