Lidé ve Výzkumném ústavu Centra excelence IT4Innovations

  • Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. – vedoucí ústavu, senior researcher
  • Prof. RNDr. Jozef Kelemen, Dr. – senior researcher
  • Prof. Ing. Dušna Marček, CSc. – senior researcher
  • Doc. RNDr. Alica Kelemenová, Ph. D. – vedoucí výzkumu, senior researcher
  • Doc. Ing. Petr Čermák, Ph. D. – senior researcher
  • RNDr. Luděk Cienciala, Ph. D. – junior researcher
  • RNDr. Lucie Ciencialová, Ph. D. – junior researcher
  • RNDr. Miroslav Langer, Ph. D. – junior researcher
  • Jesús Miró-Bueno – junior researcher
  • Mgr. David Beneš – student Ph. D.