Lidé

Vedení ústavu

Doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. - vedoucí ústavu

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. - zástupce vedoucího ústavu

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. - tajemnice ústavu

Hana Černínová - sekretářka ústavu

 

Profesoři

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., emeritní profesor

Prof. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.

Prof. Ing. Dušan Marček, CSc.

 

Docenti

Doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

 

Odborní asistenti

Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.

RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.

RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.

RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D.

Mgr. Marek Menšík, Ph.D.

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

 

Asistenti

RNDr. Jiří Martinů

Mgr. Kamil Matula

 

Doktorandi interní

 • Mgr. Jan Drastik, jan.drastik (at) fpf.slu.cz; programování, teorie grafů
  konzultační hodiny: úterý 12:00-14:00 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Ondřej Mazurek, ondrej.mazurek (at) fpf.slu.cz; paralelní výpočty v robotických systémech
  konzultační hodiny: po předchozí domluvě
 • Mgr. Daniel Valenta, daniel.valenta (at) fpf.slu.cz; teorie grafů, programování
  konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Doktorandi externí

 • Ing. Josef Botlík
 • Mgr. Zbyněk Dušek
 • Dipl. Ing. Pavel Fréhar
 • Ing. František Klímek
 • Mgr. Tomáš Kramný
 • Mgr. Lukáš Mamula
 • RNDr. Jiří Martinů
 • Mgr. Pavel Martínek
 • Mgr. David Novák
 • Ing. Zbyněk Obdržálek
 • Mgr. Lenka Resslerová
 • PaedDr. Michal Rojček
 • Mgr. Vladimír Smolka
 • Ing. Robert Šamárek