jirasek_01.gif

zivotopis3.gif

Narozen 27. 9. 1957 v Trutnově.

Studium:

1973 - 1977 Gymnázium Trutnov
1977 - 1981 Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
1981 PhDr. (UP Olomouc)
1986 CSc. (KH ČSAV Praha)
1995 Doc. (FF MU Brno)
1999 Prof. (UMB Banská Bystrica)

Zaměstnání:

1981 - 1992 Slezský ústav ČSAV Opava (interní věd. aspirant, odb. pracovník, věd. pracovník)
1990 - dosud vědecko-pedagogický pracovník Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava
2010 – 2014
Primátor Statutárního města Opava

Výuka na vysokých školách:

od 1985 externí výuka na řadě vysokých škol (např. PF Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, FF UP Olomouc, FF UM Brno)
1990 - dosud stálá interní výuka na FPF SU Opava

Funkce ve vědecké sféře:

1986 - 1992 vědecký tajemník SÚ ČSAV Opava
1992 - 1994 tajemník Ústavu historie a muzeologie FPF SU Opava
1994 - 1997 proděkan, statutární zástupce děkana FPF SU Opava
1997 - 2001 děkan FPF SU Opava
2001 - 2007 rektor SU Opava.
2007 - 2011 děkan FPF SU Opava
2014 – dosud vedoucí Výzkumného centra pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800-2000)
2018 – 2019 pověřen vedením Ústavu historických věd FPF SU Opava

Členství ve vědeckých gremiích:

1989 - 1992 člen a výkonný tajemník vědecké rady SÚ ČSAV Opava
1989 - 1992 volený zástupce SÚ ČSAV Opava ve Valném shromáždění ČSAV
1997 - 2001
2007 - dosud
člen a předseda vědecké rady FPF Slezské univerzity v Opavě
1996 - 2010 člen Rady doktorandského studia katedry historie VŠP Hradec Králové
1993 - dosud člen Česko-polské komise pro historický výzkum Kladska
1997 - dosud člen Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
1999 - dosud člen Rady doktorandského studia na UHM FPF Slezské univerzity v Opavě
1999 - 2006 člen Vědecké rady PedF Univerzity Hradec Králové
2000 - 2002,
2006 - 2010
člen Vědecké rady FF UK Praha
2002 - 2016 člen, stálý host, poslanec předseda Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy v Moravskoslezském kraji
2000 - 2006 člen podkomise GA ČR 409 - dějiny 19. a 20. století
2001 - 2006 člen Vědecké rady Ostravské univerzity
2001 - 2007 předseda Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
2003 - 2006 člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
2003 - dosud člen Komise pro obhajoby doktorských disertací Akademie věd ČR (Obecné a české dějiny)
2003 - dosud předseda, člen a posléze čestný předseda Konference rektorů slezských univerzit
2005 - 2009 člen Vědecké rady Akademie věd ČR
2005 - 2008 člen Vědecké rady Fakulty humanitních věd Univerzity M.Bela v B. Bystrici
2005 - 2014 člen Rady Slezského zemského muzea
2005 - 2017 člen Školské rady Mendelova gymnázia Opava
2005 - 2007 člen Školské rady Slezského gymnázia Opava
2006 – 2012 člen VR FF UK
2007 - dosud člen Vědecké rady Slezské univerzity
2007 - 2012 člen dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
2007 - 2016 člen Českého národního komitétu historiků, jeho místopředseda
2007 - 2010 člen Vědecké rady Univerzity M.Bela v B. Bystrici
2007 - 2012 člen Polsko/czeskie towarzystwo navkowe, místopředseda pro českou stranu
2007 - dosud člen rady Muzea Podkrkonoší Trutnov
2008 - 2013 člen Školské rady Vyšší odborné a Hotelové školy Opava
2008 - 2019 člen Vědecké rady Ústavu humanitních studií UJEP Pardubice
2008 - dosud člen Vědecké rady Fakulty veřejných politik SU v Opavě
2009 poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
2009 - 2010 člen Rady ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro reformu terciárního vzdělávání
2009 – 2015 člen VR UK Praha
2015 – dosud člen redakční rady West Bohemian Historical Review
2016 – dosud člen rady doktorského studijního programu Historické vědy na FF UK Praha

Přednášková činnost na zahraničních vysokých školách:

 

Zahraniční studijní pobyty:

 

Školitel aspirantů:

 

Školitel doktorandů na Univerzitě Hradec Králové od r. 1998:

 

Školitel doktorandů na ÚHV FPF SU Opava od r. 1999:

 

Oponentury doktorských prací: 26

Oponentury a členství v habilitačních komisích: 43

Oponentury a členství v inauguračních komisích: 26

 

 

Významní žáci:

 

 

Ocenění:

1987 Ocenění Českého literárního fondu pro mladé vědecké pracovníky
1996 Pamětní medaile České národní banky
Złoty Odznak Honorowy Instytutu Śląskiego Opole (Polsko)
1998 Pamětní list Slezského ústavu Slezského muzea Opava
1999 Pamětní medaile obce Slavkov
2000 Pamětní medaile Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (Polsko)
2001 Pamětní medaile Univerzity Debrecen (Maďarsko)
Pamětní medaile Slezské univerzity v Opavě
Pamětní plaketa Vojenské akademie v Brně
2002 Pamětní medaile Policejní akademie České republiky
2003 Pamětní medaile Českého rozhlasu
2004 Pamětní plaketa Çanakkale Onsekiz Mart University (Turecko)
Pamětní plaketa Parrocchia di Manziana (Itálie)
2005 Złoty Odznak Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego Katovice (Polsko)
2006 Stříbrná medaile Jana Masaryka Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Pamětní medaile "Za služby míru"
2007 Pamětní medaile III. stupně "Československé obce legionářské"
Zlatá medaile SU
Odznak Za zasługi dla Związku kombatantów rzeczypospolitej polskiej i byłych więźniów politycznych
Cena statutárního města Opavy
Pamětní medaile Slezské univerzity Opavy
2008 Člen autorského kolektivu pracovníků Slezského zemského muzea oceněných za práci "Perzekuce československých občanů v letech 1918-1956" cenou Gloria musealis
2009 Pamětní list u příležitosti 785 obce Slavkov.
2012 Pamětní medaile k 100. výročí vzniku esperanta.

Pamětní medaile k 70. výročí operace ANTHROPOID.
2013 Medaile Senátu Polské republiky

Pamětní plaketa k 20 letům jednotky elektronického boje v Opavě
2013-12-13
Medaile ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Medaile Za zasługi v popularyzacji Sokolstva i ruchu olimpijskiego (Klub Olimpijczyka Raciborz)
2014 Pamětní medaile ke 150.  výročí dobrovolných hasičů

Pamětní medaile ČSBS III. stupně
2015 Pamětní medaile Uniwersytetu Wrocławskigo
2016 Čestné uznání Kladské komise historiků
2018 Pamětní plaketa a stříbrný odznak Fakulty veřejných politik v Opavě.

 

sobotka.gif