Profil CZ

Jméno s tituly:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Pracoviště:

Ústav historických věd

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

zdenek.jirasek (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 470

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

České a obecné nejnovější dějiny