Profil CZ

Jméno s tituly:

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav historických věd

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Zástupce vedoucího ústavu, vědecko-pedagogický pracovník,

Vědecko-pedagogický pracovník externí

E-mail:

pavel.sopak (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 475

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

Dějiny umění

„Úvod do dějin umění“