Projekty

Řešitel: Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

  • Spolupráce s Goethe Institutem v Praze: "Projekt Deutsch Lehren Lernen (DLL)", předmět Zkoušení a plánování výuky - Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung
  • Interní grant Slezské univerzity: „Učitelé cizích jazyků, jejich profesní životopisy a názory na současné školství“, IGS/10/2013

Řešitel: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

  • Interní grand Slezské univerzity: „Vydání publikace s příspěvky z mezinárodní germanistické konference“, IGS/31/2011.

Řešitel: PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. / spoluřešitel: Dr.Phil. Veronika Kotůlková.

  • Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011 „Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých aktivit Slezské univerzity“, RRC/03/2010.

Řešitelé: PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. / Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Řešitel: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Řešitel: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.