Ústav cizích jazyků

 

Kontakty

Adresa:

Slezská univerzita v Opavě    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ústav cizích jazyků
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

 

Lidé:

Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. - vedoucí ústavu

Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D. - zástupce vedoucího ústavu

Bc. Gabriela Půdová - sekretářka

 

Pomoc při studiu:

Audiovizualní centrum

E-learning Moodle (starý Moodle)

Knihovna anglistiky

Německá knihovna

Rakouská knihovna

 

Oddělení

Oddělení anglistiky a amerikanistiky

Oddělení germanistiky

Oddělení italistiky a latiny

 

Pro zájemce o studium

Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě zajišťuje především výukové programy v bakalářském i magisterském studiu angličtiny, němčiny a italštiny, a to i v kombinacích s dalšími předměty, které se studují na Filozoficko-přírodovědecké fakultě.

Studium na Ústavu cizích jazyků

Obecné informace pro uchazeče o studium

Bakalářské studium - obor Filologie

Bakalářské studium - obor Humanitní studia

Navazující magisterské studium - obor Filologie

Navazující magisterské studium - obor Učitelství pro střední školy

Doktorské studium

 

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Stipendijní organizace a programy

Kombinované studium

 

Vědecká činnost

Vědecká činnost Ústavu cizích jazyků se v současnosti nejvíce zaměřuje na výzkumy v oblasti jazykovědy, kde se navazuje na dosavadní výsledky československé funkčně-strukturální jazykovědy. V rámci jednotlivých oddělení ústavu se jejich členové přitom snaží tyto výsledky rozvíjet zaměřením na ty trendy v současném výzkumu, které zaručují, že výsledky jejich vědecké činnosti na jedné straně umožní prohloubení vědecké spolupráce s partnerskými institucemi doma i v zahraničí a na straně druhé zároveň zvýrazní jedinečnost výzkumu příslušných oblastí na ÚCJ.

 

Vědecká činnost

Publikační činnost

Projekty

Diplomové práce