Profil

Jméno s tituly:

Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav cizích jazyků

Oddělení italistiky

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

odborný asistent

odborný asistent

E-mail:

tana.alesova (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 448

Zaměření / Vyučovací profil:

Italská literatura

Praktický jazyk

italská lexikologie a lexikografie

Konzultační hodiny:

-, dveře xxx, Masarykova 37