Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.


Odborný asistent
Vyučovací profil:
 • Úvod do literárních studií
 • Německá literatura od baroka ke klasice
 • Německá literatura od romantismu k realismu
 • Německá exilová literatura
 • Německá literatura po roce 1945
 • Akademisches Schreiben
 • Německá jazyková cvičení
 • Tvorba textů 1 a 2
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 13:00
Telefon:
E-mail: miroslav.urbanec(at) fpf.slu.cz


Životopis:
 • 2000-2005: Prezenční magisterské studium na Slezské univerzitě v Opavě (program: Učitelství pro střední školy, obor: Němčina-dějepis); uzavřeno v září 2005 získáním diplomu a titulu Mgr.
 • ZS 2003-2004: Studijní pobyt na Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Německo; stipendium programu Sokrates/ Erasmus.
 • 2005-2006: Učitel německého jazyka a dějepisu na Střední škole ve Vítkově-Podhradí.
 • 2006 – 2010: Prezenční doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně (program: Filologie, obor: Německá literatura); uzavřeno v březnu 2010 získáním titulu Ph.D. Téma dizertační práce: Jürgen Fehlings, Wieland Wagners und Götz Friedrichs Tannhäuser-Inszenierungen als kritischer Spiegel der (deutschen) Gesellschaft.
 • ZS 2007-2008/ LS 2008: Studijní pobyt na Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Německo; stipendium Hermann-Niermann-Stiftung v rámci Studienbörse Germanistik na výše jmenované univerzitě.
 • 2010-2011: Badatelský pobyt na Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Německo; stipendium Hermann-Niermann-Stiftung v rámci Studienbörse Germanistik na výše jmenované univerzitě.
 • 2011-dosud: Odborný asistent v Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Vybraná bibliografie Publikace


Další aktivity:
 • Člen Svazu germanistů ČR