Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.


odborný asistent
Vyučovací profil:
 • Didaktika německého jazyka
 • Analýza učebnic cizích jazyků
 • Speciální seminář z německé metodiky
 • Práce s moderní učebnicí
 • Využití počítače ve výuce němčiny
 • Nové směry v metodice výuky
 • Využití internetu ve výuce němčiny
 • Dramatizace ve výuce němčiny
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00
Telefon: 553 684 445
E-mail: jana.nalepova (at) fpf.slu.cz
Životopis:
 • 1979 – 1984 studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů tělesná výchova a německy jazyk, diplomová práce: Programované vyučování
 • 1996 – 1999 rozšiřující studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika a školní management
 • 1984 – 1990 učitelka na Střední odborné škole železniční, Krnov
 • od roku 1990 učitelka na Střední pedagogické škole v Krnově
 • 1999 – 2004 doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika se zaměřením na cizí jazyky
 • 2004 – 2005 mezinárodní studium nadace Bosch pro multiplikátory didaktiky němčiny ze zemí střední a východní Evropy
Vybraná bibliografie: Publikace
Projekty:
 • FRVŠ 2002 Průběžná pedagogická praxe studentů
 • IG 2004 Pedagogická praxe studentů ÚCJ SU
 • Řešitelka projektu ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2., spolufinancovaného ze státního rozpočtu Č a Evropského sociálního fondu r.č. CZ04.1.03/3.2.15.2/0293 Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence. 2006-2008
 • Interní evaluátor projektu „Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny“ r.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0170
 • Řešitelka projektu ESF v rámci Operačního programu Vzděláním pro konkurenceschopnost Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou r.č. CZ.1.07/1.3.05/11.0006 na období 2009-2011
Přednáškové pobyty:
 • 10,11/2006 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 5/2007, Sambachshof, Würzburg
 • 5/2007 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2007 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 7/2010 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2010 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 11/2010 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2012 Studijní pobyt Web-Projekte, Berlin, Goethe Institut
 • 6/2012  Výuka předmětu Didaktik Deutsch als Fremdsprache na univerzitě Würzburg
 • 7/2013 Studijní pobyt v rámci GIP DAAD
 • 6/2013  Výuka předmětu Didaktik Deutsch als Fremdsprache na univerzitě Würzburg
 • 7/2013 Internationale Deutschlehrertagung, Bolzano
 • 12/2013 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus