Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.


vedoucí Oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků
Vyučovací profil:
 • Textová lingvistika
 • Německá morfologie
 • Jazyk médií
 • Textové druhy v tisku
 • Tendence ve vývoji německého jazyka
 • Německá frazeologie
 • Gramatické interference
 • Remediální cvičení z německé gramatiky
 • Překladová cvičení

Konzultační hodiny: LS 2017 - středa 10.00 - 11.30 a dle domluvy
Telefon: 553 684 456
E-mail: gabriela.rykalova (at) fpf.slu.cz


Životopis:
 • 1992 – 1999 Studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, studijní obor Český jazyk - Německý jazyk, učitelství pro 3. stupeň (Mgr.) Téma diplomové práce: Textanalyse im Lehrwerk für DaF. Vergleich von zwei ausgewählten Lehrwerken. Textsortenvertretung im Hinblick auf Gebrauchstextsorten.
 • 1999 – Ústav cizích jazyků, Slezská univerzita v Opavě
 • 2004 – Ukončení doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.) Téma dizertační práce: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen.
 • 2008 – Obhajoba rigorózní práce na Slezské univerzitě v Opavě (PhDr.) Téma rigorózní práce: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen.
 • 2015 –Ukončení habilitačního řízení na OU v Ostravě (Doc.) Téma habilitační práce: Das Partizip im Deutschen.
 • Od 1. 9. 2008 - Vedoucí Oddělení germanistiky na Ústavu cizích jazyků
Vybraná bibliografie
Publikace


Další aktivity:
 • Členka Akademického senátu SU
 • Členka předsednictva Svazu germanistů ČR
 • Členka Kruhu moderních filologů

 

Pozvání k působení na cizích pracovištích

Přednášková činnost na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburku (Německo)

1. 6. – 31. 6. 2016                  Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

(přednášky a semináře v rozsahu 24 hodin)

15. 6. – 15. 7. 2015                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

(přednášky a semináře v rozsahu 24 hodin)

1. 5. – 30. 5. 2014                  Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

(přednášky a semináře v rozsahu 24 hodin)

10. 5. – 31. 5. 2013                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

(přednášky a semináře v rozsahu 24 hodin)

1. 6. – 17. 6. 2012                  Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

(přednášky a semináře v rozsahu 24 hodin)

 

Workshopy a semináře:

 • Vedení semináře: „Kouzelná hříčka se slovy. Aneb jak se efektivně učit slovní záslobu“. Hueber-Verlag, Hradec Králové, 28. 4. 2017.
 • Vedení semináře: „Kouzelná hříčka se slovy. Aneb jak se efektivně učit slovní záslobu“. Hueber-Verlag, Olomouc, 10. 3. 2017.
 • Vedení semináře: „Kouzelná hříčka se slovy. Aneb jak se efektivně učit slovní záslobu“. Hueber-Verlag, Brno, 2. 2. 2017.
 • Vedení semináře: „Kouzelná hříčka se slovy. Aneb jak se efektivně učit slovní záslobu“. Hueber-Verlag, Ostrava, 18. 11. 2016.
 • Vedení semináře: „Mit Texten motivieren“. Hueber-Verlag, Ostrava, 20. 4. 2016.
 • Vedení semináře: „Mit Texten motivieren“. Hueber-Verlag, Žilina, 9. 3. 2016.
 • Vedení semináře: „Mit Texten motivieren“. Hueber-Verlag, Olomouc, 4. 3. 2016.
 • Vedení semináře: „Mit Texten motivieren“. Hueber-Verlag, Brno, 10. 2. 2016.
 • Vedení semináře: „Grammatik? Super!“.Hueber-Verlag, Praha, 14. 3. 2015.
 • Vedení semináře: „Grammatik? Super!“.Hueber-Verlag, Olomouc, 4. 3. 2015.
 • Vedení semináře: „Grammatik? Super!“.Hueber-Verlag, Zlín, 25. 2. 2015.
 • Vedení semináře: "Grammatik? Super!", Hueber-Verlag, Opava, 19. 2. 2015.
 • Vedení semináře: „Grammatik? Super!“.Hueber-Verlag, Brno, 17. 2. 2015.
 • Vedení semináře: „Grammatik? Super!“.Hueber-Verlag, Ostrava, 11. 2. 2015.
 • Vedení semináře: „Změny v německém jazyce a jeho vývoj“, Hranice na Moravě, 25. 9. 2012.
 • Prezentace workshopu: 1. Netzwerktreffen Germanistik „Perspektiven der Germanistik und der deutschen Sprache in der Tschechischen Republik“, DAAD, Praha, 19. 9. 2011.
 • Prezentace workshopu: „Rundtisch-Gespräch Deutsch in Tschechien“, Goethe-Institut, Ostrava, 17. 3. 2011.