Profil CZ

Jméno s tituly:

Doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav cizích jazyků

Oddělení italistiky

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník

Vedoucího oddělení

E-mail:

eva.klimova (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 449

Zaměření / Vyučovací profil:

Jazykovědné discipliny
Komparativní lingvistika
Úvod do studia jazyka
Italská fonetika a fonologie
Italská morfologie
Italská syntax

 

Spolupracuje s časopisem Romanica Olomucensia jako členka kolegia recenzentů
(Collaborates with the journal Romanica Olomucensia as a member of the advisory board)

 

Konzultační hodiny:

-, dveře 433, Masarykova 37