Přijímací zkoušky - Kulturní dramaturgie

Obor je určen těm uchazečům, kteří projevují hlubší zájem o studovanou problematiku - mají přehled v oblasti divadla a zároveň jsou schopni hlubšího analytického úsudku. Dále se přihlíží k uchazečově orientaci v kulturním dění a jeho znalostem z oblasti literatury, filmu, hudby, výtvarného umění apod.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

1) písemná část - prověřuje obecné znalosti z divadelní oblasti, z oblasti českého jazyka, literatury, filmu a všeobecné znalosti z oblasti kultury;

2) ústní část - zjišťuje další schopnosti a nadání uchazeče, zároveň se také jedná o rozpravu nad zaslanými materiály (seznam zhlédnutých inscenací či přečtených dramatických textů, vlastní tvorba literární nebo dramatická tvorba, recenze, úvahy, analýzy apod.)

 

Přijímací zkoušky z roku 2009 ke stažení zde.