Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

 

Charakteristika oboru (bakalářské studium)

Obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo poskytuje studentům teoretické a praktické vzdělání v oblasti divadelní dramaturgie a rovněž v uplatnění oboru dramaturgie na další oblasti kultury (film, rozhlas, realizace kulturních akcí apod.). Absolventi také získají všeobecný kulturní přehled z oblasti literatury, kinematografie, medií a dalších společenských věd.

Kromě výuky řady specializovaných přednášek je důraz kladen zejména na praktické dovednosti, které studenti mohou získat v rámci workshopů a seminářů vedených profesionálními tvůrci. Slezská univerzita při realizaci výuky velmi úzce spolupracuje také s moravskými divadly a dalšími kulturními institucemi (např. Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Slezské divadlo Opava...), v nichž posluchači absolvují odbornou praxi. Studenti se rovněž aktivně účastní divadelních festivalů, zapojují se do jejich organizace a jsou podporováni ve vlastních kulturních aktivitách - amatérská divadelní a filmová tvorba, pořádání kulturních festivalů a přehlídek.

Absolvent bude schopen se uplatnit v různých oblastech, zejména jako: dramaturg, asistent režie, producent, redaktor v médiích a nakladatelstvích, tiskový mluvčí divadla či jiné kulturní instituce, pracovník v kulturních střediscích, pořadatel kulturních festivalů.

Studium bakalářského oboru je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením titulu bakalář umění.