Okruhy ke státním závěrečným zkouškám - obor Knihovnictví

  • státnicové otázky (navazující magisterské studium Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu) platné do ak. roku 2014/15
  • státnicové otázky (bakalářské studium Knihovnictví) platné do ak. roku 2014/15
  • státnicové otázky (bakalářské studium Knihovnictví v kombinaci s jiným oborem) platné do ak. roku 2014/15
  • státnicové otázky (bakalářské studium Knihovnictví) platné od října 2015, ak. rok 2015/16
  • státnicové otázky (bakalářské studium Knihovnictví v kombinaci s jiným oborem) platné od října 2015, ak. rok 2015/16
  • státnicové otázky (navazující magisterské studium Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu) platné od října 2015, ak. rok 2015/16
  • státnicové otázky (navazující magisterské studium Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu) platné od února 2018, ak. rok 2017/18