Profil CZ

Jméno s tituly:

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav bohemistiky a knihovnictví,

Oddělení literatury,

Kabinet literárněvědné komparatistiky

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

vědecko-pedagogický pracovník,

vedoucí kabinetu

E-mail:

libor.martinek (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 421

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

česká literatura 20. století, srovnávací literární věda

Seminář z dějin české literatury IV., Úvod do studia literatury, Teorie literatury I, Teorie literatury II, Úvod do komparatistiky, Teorie a praxe překladu, Seminář ze současné české literatury, Literatura a hudba, Česko-polské literární vztahy.

Web:

Kabinet literárněvědné komparatistiky