Profil CZ

Jméno s tituly:

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.

Pracoviště:

Ústav bohemistiky a knihovnictví,

Oddělení literatury

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava,

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník,

vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

jiri.urbanec (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 410

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

česká literatura 20. století a teorie literatury